veselá lienka

Nájdi

Prejdi na obsah

Prihláška

Prihláška do Detských jaslí

VESELÁ LIENKA

Pred vyplnením formulára sa oboznámte so znením súhlasu so spracovaním osobných údajov - úplné znenie

Subjekt (rodič) svojím podpisom (odoslaním formulára) udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), súhlas so spracúvaním všetkých uvedených osobných údajov tu poskytnutých spoločnosti Dana Dudová - Veselá lienka, so sídlom Bratislava, Jána Poničana 6115/9, PSČ 84107, IČO: 45928550, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa, t.j. ponúkanie služieb spoločnosťou Dana Dudová - Veselá lienka, vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách a iných aktivitách, ako i zasielanie oznamení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je udeľovaný subjektom dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môže byť kedykoľvek zo strany subjektu písomne odvolaný a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu spoločnosti Dana Dudová - Veselá lienka ako prevádzkovateľa. Zákazník má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ust. § 20 a súv. ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, že spoločnosť Dana Dudová - Veselá lienka, spracováva nepresné osobné údaje zákazníka alebo ak má zákazník iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, môže zákazník požiadať spoločnosť Dana Dudová - Veselá lienka, alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby spoločnosť Dana Dudová - Veselá lienka, alebo sprostredkovateľ napravil, alebo odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak nevyhovie spoločnosť Dana Dudová - Veselá lienka, alebo sprostredkovateľ tejto žiadosti zákazníka, má subjekt právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže subjekt so svojim podnetom obrátiť i priamo. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje subjekt súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.

Polia označené * su polia povinné.
Po spracovaní formulára zo strany prevádzkovateľa bude na uvedený kontakt poverenej osoby zaslané stanovisko prevádzkovateľa.
Poisťovňa*:
Požadovaná doba pobytu*:
Dátum nástupu*:

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu