veselá lienka

Nájdi

Prejdi na obsah

Jasle

LIENKOVO JE ...

Rodinný dom
so záhradou, ktorý je oplotený zo všetkých strán v pokojnom, tichom a bezpečnom prostredí.

 • Vstupná hala
 • Šatňa
 • Kuchyňka a jedáleň - každé dieťa má svoj jedálenský set.
 • Herňa - presvetlená, s maľovanými detskými obrázkami a veľkým množstvom hračiek, ktoré slúžia i pri edukačnom procese - rozvoj sluchového a zrakového vnemu a zlepšeniu predstavivosti. Hračky zodpovedajú vývojovému veku a majú atestáciu EÚ, detská zostava je drevená, stoličky a stôl sú umelohmotné.
 • Spálňa - je oázou ticha a pokoja v zelenej farbe a je vybavená detskými posteľami so zábranou.
 • Relaxačná izbička - slúži pre deti, ktorým sa nechce spinkať, čas sa strávi čítaním rozprávok a počúvaním relaxačnej hudby.
 • Kúpelňa a toaleta
 • Dvor - trávnaté detské ihrisko, kde sa deti môžu vyšantiť na preliezačkách a pieskovisku.

PRIORITY

Našou predstavou je, že
Lienkovo bude ako dom s viacerými poschodiami, kde na každom z poschodí pribudnú deťom nové vedomosti a návyky. Začneme si ho budovať spoločne a od základov, aby sme vytvorili v deťoch trvalý a pevný vzťah, ktorý v nich bude utužovať pocit pokoja, istoty, lásky a príjemných zážitkov.
Medzi základné priority patrí bezstresový, postupný a citlivý adaptačný proces, ktorý je prispôsobený vývinovým špecifikám každého dieťaťa.
Samozrejmosťou je podpora detskej zvedavosti, záujmu o poznávanie nového a ich tvorivosti s ocenením i toho najmnešieho úspechu. Každé dieťa uplatňuje svoje individuálne potreby a priania, preto sa budeme snažiť usmerniť jeho správanie s ohľadom na ostatných. Konflikty riešiť dohovorom a odbúravať násilnosť. Usilovať sa o úctu a ľudský prístup.

METÓDY PRÁCE

 • Muzikoterapia - Hudobný zážitok vplýva na emocionálny vývin a povahové vlastnosti detí, čím formuje ich charakter a osobnosť.
 • Logopédia - Odstraňovanie narušenej komunikačnej schopnosti.
 • Detská psychológia - Sledovanie duševného vývinu dieťaťa.
 • Výuka cudzích jazykov - Základy anglického alebo nemeckého jazyka hravou formou.
 • Stravovanie - Dôraz kladený na zdravú výživu a stolovanie.

PONUKA

Rodinné prostredie plné harmónie s malým počtom detí v triede, čo zvýší kvalitu našej práce a v neposlednom rade znižuje aj chorobnosť detí. O deti sa postará kvalifikovaný personál s niekoľko ročnou praxou.
Flexibilná pracovná doba personálu sa prispôsobí plne Vašim potrebám.

INÉ AKTIVITY

 • besiedky v kruhu najbližších
 • oslavy narodenín a menín
 • maškarný plesZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu