veselá lienka

Nájdi

Prejdi na obsah

Impressum

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Veselá lienka - Dana Dudová zostavuje obsah týchto internetových stránok s veľkou dôslednosťou a stará sa o ich pravidelnú aktualizáciu. Uvedené údaje však slúžia len na účel nezáväzného všeobecného informovania a nepredstavujú náhradu za poskytované informácie priameho kontaktu z vedením spoločnosti. Spoločnosť Veselá lienka - Dana Dudová nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto internetových stránkach. Takisto nepreberá žiadnu záruku za okamžitý a bezporuchový prístup k nim. V prípade odkazov (liniek) na internetové stránky tretích účastníkov nepreberá Spoločnosť Veselá lienka - Dana Dudová žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok.
Aktivovaním takéhoto odkazu opúšťate informačnú ponuku spoločnosti Veselá lienka - Dana Dudová, a preto v prípade ponúk tretích účastníkov môžu platiť iné podmienky, najmä pokiaľ ide o ochranu dát. Okrem toho spoločnosť Veselá lienka - Dana Dudová vylučuje svoju zodpovednosť v prípade iných služieb, osobitne pri sťahovaní (download) súborov, ktoré boli dané k dispozícii spoločnosťou Veselá lienka - Dana Dudová, na internetových stránkach www.veselalienka, z titulu určitého porušenia povinností alebo záväzkov.

Ochrana dát
Všetky osobné údaje uvádzané na internetových stránkach spoločnosti Veselá lienka - Dana Dudová, sa ukladajú do pamäti, spracovávajú výhradne za účelom zabezpečenia individuálnej starostlivosti o Vás, zasielania alebo poskytovania produktových informácií alebo predkladania ponúk. Spoločnosť Veselá lienka - Dana Dudová ubezpečuje, že s Vašimi údajmi bude naložené dôverne v súlade s platnými ustanoveniami týkajúcimi sa právnej ochrany dát, podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Všetky práva vyhradené. Texty, zobrazenia, grafické interpretácie, zvukové záznamy, animácie a videozáznamy, ako aj ich lokalizácia na internetových stránkach spoločnosti Veselá lienka - Dana Dudová, podliehajú ochrane v zmysle autorského práva a ostatných ochranných zákonov. Obsah týchto internetových stránok sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť, alebo sprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu spoločnosti Veselá lienka - Dana Dudová. Okrem toho niektoré stránky obsahujú zobrazenia, ktoré podliehajú autorskému právu tretích osôb.

____________________________________ © Copyright 2010, Veselá lienka - Dana Dudová, Bratislava / Slovensko


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu