veselá lienka

Nájdi

Prejdi na obsah

Cenník


Cenník služieb

  • Celodenná starostlivosť

päť dní v týždní 6:00-18:00 vrátane stravy

350,- € / mesiac

Po vzájomnej dohode ponúkame pre verejnosť nočnú a víkendovú starostlivosť.

  • hodinová starostlivosť

kedykoľvek počas dňa

4,00 € / hodina

Platbu príjmame v hotovosti do pokladne, alebo prevodom na účet.

  • nad rámec dohody

v normálny deň neskorší odchod

4,50 € / hodina

  • víkendy a sviatky

mimoriadne situacie

  • stravná jednotka / deň

raňajky, desiata, obed, olovrant


dohodou


3.- €

Číslo účtu:
Československá obchodná banka, a.s. Bratislava

4012912072/7500

Od 1.januára 2011 je príspevok na opatrovanie deťaťa 230.- EUR.


Ceny sú stanovené na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu